[RC] FF Crusader

Witam!!! Musia³em siê pochwaliæ, nie wytrzyma³em, piszê. Zrobi³em Fun Flya
:)))))) Przedwczoraj go oblata³em :) RANY jak to cudownie lata :D Nie wiem
czy mia³em a¿ takiego farta czy co ale konstrukcja okaza³a siê niemal¿e
bezb³êdna podczas oblotów, ZERO trymowania jakichkolwiek powierzchni
sterowych. No mo¿e poza gazem, ale to ju¿ kwestia ustawienia wolnych obrotów
:P
Krêci akrobacjê na 1/3 2/3 i 3/3 gazu :))))))) start odbywa siê analogicznie
do deprolatade³ :), po prostu rzut w rêki, bez rozbiegu, bez wymachu, tak
prawie od niechcenia :) ¦mig³o 12,25x3,75 robi swoje. Do zawisu brakuje mi
jednak jeszcze sporo umiejêtno¶ci a i odwagi równie¿ (w koñcu to moja
pierwsza w pe³ni balsowa konstrukcja)
A teraz jeszcze kilka danych:
rozpiêto¶æ - 152 cm
d³ugo¶æ - 148 cm
profil - diablotinowaty :P
ciêciwa - 40 cm
grubo¶æ profliu - 20%
waga gotowego do startu - 2900 g
silnik - SC 61 ABC 2,28 KM przy 16000 rpm
¶migie³ko - j.w.
Teraz pozostaje nauka pilota¿u, i æwiczyæ æwiczyæ æwiczyæ.
PozdrOw SkAzoo
PS Nied³ugo wrzucê tutaj fotki
formatting link

Reply to
Skazoo Bemowo ErcE :
Loading thread data ...
Witam. Moja uwaga ..... Ja latam Diablotinem JR-63, podobne rozmiary, waga ok. 2600 g, silnik OS Max FX 61. ¦mig³o 12,25x3,75 jest dobre ale raczej do silników .40 - .46 . Polecam APC 14x4W. Wtedy FunFly na silniku .61 poka¿e co potrafi :-) .
Pozdrawiam. Przemek Lewandowski (Sonix)
Reply to
Sonix

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.