[RC] Ten pierwszy raz...:)) (troche dlugie)

Cze¶æ
Dzisiaj pod wieczór wykona³em swoj± drug± seriê lotów. Pierwsza proba
zosta³a okupiona zniszczeniem przodu kad³uba ( ca³e szczê¶cie ¿e konstrukcja
w³asna czyli balsa i ¿ywica do naprawy).
Podczas dzisiejszych lotów bylo wszysko w zasadzie ok, ale....:
1/ gdy skrecam lotkami to szybowiec zadziera nos do góry i trzeba równaæ
wysoko¶ci±. Jaki jest tego powód?
2/ loty wykonywa³em z takiej górki ok 20 m (lot testowy:)) - oczywi¶cie
zrobi³em sobie hol gumowy nawet ze spadachronem. Teraz wypada³o by
wypróbowaæ szybowiec na takim holu. Na co powinienem zwrociæ uwagê? Jaka
musi byæ si³a naci±gu takiej gumy?? Czy mój modelik wytrzyma naci±g:((..
Dodam tylko ¿e szybowczyk jest do¶æ ma³y tzn . 1,5 m , ciêciwa 17 cm, waga
..???- nie mam wagi ale pewnie 1 kg jest. Konstrukcja balsowa, skrzydla
konstukcyjne.
Aha radyjko SANWA VG 400 serwa standard z zestawu - jaki toto ma zasiêg? Czy
jak mam antenke odbiornika poprowadzon± wewn±trz kad³uba do ty³u a nastêpnie
poza kad³ubem do przodu (jest bardzo dluga), to czy zasiêg siê nie
zmniejsza?
Sorki za tyle pytañ, ale jeszcze adrenalinka ze mnie nie wysz³a. Te¿ trzes³y
siê wam kolana za pierwszym razem??:))
Pozdrawiam
Dot±d i nadal plastik 1:48, teraz te¿ balsa skala trudna do okre¶lenia.
Adam Krzowski
Reply to
baz
Loading thread data ...
Cze¶æ
No i tu pojawia siê problem bo by wisia³o ok 30 cm. Chyba du¿o, jak by¶ widzial moje beztalêcie przy ladowaniu :))).
Pozdrawiam Adam
Reply to
baz
uppps oczywiscie pionowego! :)
Reply to
mr_qpa
[...]
Tylko nie chlastaæ antenki - ona musi mieæ okre¶lon± d³ugo¶æ bêd±c± (pod)wielokrotno¶ci± fali. Ja nie obawial bym siê o oberwanie - to jest pojedynczy przewód - nie wiem co trzeba by³o by robiæ modelem aby j± oberwaæ. IMO najgorsze s± du¿e kraksy gdzie kad³ub modelu rozlatuje siê na kawa³ki. Wtedy sztywno zamocowana do kad³uba antena mo¿e siê porwaæ. Dlatego warto jedynie przymocowaæ lekko np, ma³ymi plasterkami w kilku miejscach. Je¿eli przeszkadza wiszaca lu¿no antena mo¿na j± wetkn±æ do rurki bowdena bêdzie ³adnie stercza³a za modelem :-) Tak robi± piloci modeli smig³owców aby nie dosta³a siê w wirnik.
Piotrek.
formatting link
Reply to
Pitlab
bron boze nie chlastac!!!! dlatego napisalem z ;)!!! faktycznie za slabo zaznaczylem to... dobrze ze ktos zwrocil uwage... sory glupi zart chlasnie sie sama jak bedzie chciala o drzewo/trawe/glebe ;)
pozdr
Reply to
mr_qpa
Spoko nie zamierzam jej ci±c - mo¿e spróbujê ten patent z rurk± od bowdena.
Dziêki za podpowiedzi.
A jak tam jest z tym gumowym holem?? kurcze troche siê boje. Czy jak naci±gne gumê i puszcze szybowiec, nie zacznie siê krecic wokó³ wlasnej osi.
Pozdrawiam Adam
Reply to
baz
Reply to
voytek kubacki

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.