(RC)profil fun-fly

Witam!

Chcę od podstaw zbudować model funfl-aja. Problemem jest dosyć nietypowy profil którego nie znalazłem w bazie programu Profili. Proszę o namiar na stosowny profil lub profile.

Pozdrawiam

Irek

Reply to
irek51
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.