[RC] regulator

Witam!
Czêsto na grupie przewija siê problem regulatorów. Pope³ni³em co¶ takiego:
formatting link
komu¶ siê przyda ;)
Tomek
Reply to
Tomasz
Loading thread data ...
Witam!
formatting link
a co robi Twój. To nie jest broñ Bo¿e czepialstwo, po prostu mam
Prosze bardzo! W regulatorze z Twojej strony tranzystor jest sterowany bezposrednio z procesora. Przy takim sterowaniu wystepuje kilka problemow. Po pierwsze ten tranzystor sie calkiem nie otwiera, a po drugie wydajnosc pradowa nozek procesora jest stosunkowo mala do radzenia sobie z pojemnoscia bramki IRL2203. Trzecia sprawa, ten regulator nie ma zabezpieczenia przed przegrzaniem elektroniki. Po czwarte w moim regulatorze masz pewnosc ze uzyskasz pelna moc silnika - nie kazdy ma dual-rate na przepustnicy. Oczywiscie mozna zrobic hybryde i zmnienic sterowanie tranzystorem z reglera z Twojej strony na sterownaie zastosowane w moim rozwiazaniu.
Tomek
Reply to
Tomasz
Witaj Tomasz,
W Twoim liście datowanym 28 lipca 2003 (18:59:09) można przeczytać:
T> Prosze bardzo! T> W regulatorze z Twojej strony tranzystor jest sterowany bezposrednio z T> procesora. Przy takim sterowaniu wystepuje kilka problemow. Po pierwsze ten T> tranzystor sie calkiem nie otwiera, a po drugie wydajnosc pradowa nozek T> procesora jest stosunkowo mala do radzenia sobie z pojemnoscia bramki T> IRL2203. Trzecia sprawa, ten regulator nie ma zabezpieczenia przed T> przegrzaniem elektroniki. Po czwarte w moim regulatorze masz pewnosc ze T> uzyskasz pelna moc silnika - nie kazdy ma dual-rate na przepustnicy. T> Oczywiscie mozna zrobic hybryde i zmnienic sterowanie tranzystorem z reglera T> z Twojej strony na sterownaie zastosowane w moim rozwiazaniu. Dzięki, i to się nazywa wyczerpująca odpowiedź.
Reply to
Teos
Witam. Mam nieodparte wra¿enie ¿e ten regler to jednak coœ wiêcej ni¿ tylko modelarski wyrób. Czy to by³a jakaœ praca zaliczeniowa/dyplomowa ? Jeœli tak to chcia³bym pogratulowaæ ¿yciowego podejœcia promotora/opiekuna do tematów prac dyplomowych/zaliczeniowych. Jeœli siê mylê to i tak gratulujê bardzo przejrzystej, zrozumia³ej i otwartej formy tego projektu. PozdrOw SkazoO
Reply to
Skazoo o2
Faktycznie w Twoim reglerku sterowanie bramk± MOSFET-a jest rozbudowane, ale czy przypadkiem wszystkiego nie psuje zaskakuj±co du¿y rezystor w bramce (R4)? AUTO CUT-OFF o napiêciu 5.8V sugeruje pakiet nie wiêcej ni¿ 8-celowy, a przy 9.6V max pr±d ³aduj±cy bramkê jest ograniczony do 44mA. Przy 6V to ju¿ tylko 27mA. W dodatku roz³adowanie bramki odbywa siê przez trzykrotnie wiêksz± rezystancjê (R4+R5). Zaryzykujê stwierdzenie, ¿e w reglerku ze strony Teosia MOSFET jest wy³±czany szybciej. Nie wiem jak± wydajno¶æ pr±dow± maj± PIC-e w stanie wysokim, ale niewykluczone, ¿e wiêksz± ni¿ Twój rozbudowany driver. Wprawdzie ³adowanie bramki powy¿ej 5V dobrze zrobi MOSFET-owi, ale na RdsON tranzystora IRL2203 du¿ego wp³ywu ju¿ nie ma.
Czy faktycznie u¿ywa siê dual-rate na kanale "gazu" w elektrykach? TG (ten co-nie-za-darmo ;-)
Reply to
Tomasz Gumny
Serio robisz TO za pieni±dze?;)
Pozdrawiam,
Andrzej Grodecki
Reply to
A.Grodecki
<ciach-konstruktywna krytyka>
A mógłbyś Tomek, mógłbyś.... Ciągle mam nadzieję że się nawrócisz ;-))))
Teos
P.S. A wracając do tematu, to regler opisany na mojej stronie przez Wojtka S. mimo sterowania bezpośrednio z PIC-a sprawuje sie doskonale, na końcówce zastosowałem IRL3803 i nawet przy obciążeniu 600-tką ze śmigłem 8x4,5 prawie się nie grzeje. Dodam że w ogóle nie stosuję radiatora !!!
Reply to
Teos

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.