Re: Jak kupić np. w Hollein

Najprościej kartą kredytową np. VISA (swoją albo znajomego :)). Wypełniasz formularz ze strony Holleina i wysyłasz do nich faxem. pozdrawiam Tomek

Użytkownik "Staszek" snipped-for-privacy@WYTNIJTOwp.pl napisał w wiadomości news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...

Reply to
Tomasz Nawacki
Loading thread data ...

Dziękuję, znalazłem formularz..... Staszek

Reply to
s.bruski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.