SANWA VG6000

Witam
Czy kto¶ to u¿ywa i co o tym my¶li.
( Chyba nowo¶æ bo w polskich googlach nic )
buwi777
Reply to
buwi777
Loading thread data ...
Mam ja upatrzona. Chialbym ja kupic za jakis miesiac.
Moim zdaniem swietny wybor! Za ta kase nie znalazlem nic lepszego . Bije Hitec Flash 5 pod wzgledem obslugi na glowe.
Reply to
sector
U¿ytkownik "sector" snipped-for-privacy@WYWALosw.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cc1tvd$9o$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
No w³a¶nie chcia³em kupiæ Flasha 5X ale namówili mnie na VG6000. View ma ³adny, na stole pracuje OK jak w powietrzu? - odpowiedz za kilka dni
buwi777
Reply to
buwi777
SANWA nie znosi spadku napiêcia poni¿ej 10 V objawia siê to drastycznym spadkiem mocy na WCZ a co za tym idzie utrat± modelu. Rada kupiæ akku do nadajnika o bardzo du¿ej pojemno¶ci i pilnowaæ napiêcia. standardowe 800 s± zdecydowanie za ma³e. Ma ona kolejny mankament, z tego co siê dowiedzia³em od do¶wiadczonych u¿ytkowników Sanwy w przeciwieñstwie do aparatur innego producenta np.Futaba przy spadku napiêcia najpier obcinany jest tor WCz a na koñcu komputer- konsekwencje s± opisane wy¿ej. Poza tym jednym minusem aparatura z wysokiej pó³ki.
Reply to
Janusz S.`Jasmin
U¿ytkownik "Janusz S.`Jasmin" <jasmin@USUN_TOkoti.com.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cc48qd$j4l$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Bardzo dziêkujê za te informacjê - byæ mo¿e oszczêdzi³a "¯YCIE" jakiego¶ modelu. Przetestujê zasiêg przy ró¿nych napiêciach i jak bêdê mia³ jakie¶ konstruktywne wnioski nie omieszkam sie z grup± podzieliæ.
A tak miêdzy nami to w instrukcji granic± jest 9,6 V -
buwi777 __________ i te¿ pozdrawiam
Reply to
buwi777
VG6000 ma specjalny system polegajacy na tym, ze kiedy napiecie spadnie do pewnego poziomu, nadajnik informuje nas o tym dzwiekiem. Granica ta jest tak dobrana, ze mamy czas na spokojne wyladowanie.
Reply to
sector
U¿ytkownik "sector" snipped-for-privacy@WYWALosw.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cc4fum$1v2$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Masz racjê, jest ten system - to co zaznaczy³em - na poziomie 9,6 V, a "Jasmin" wspomina o 10 V. Mo¿e tak byæ ¿e elektronika wpierw ograniczy moc na WCz, a dopiero pó¿niej komputer zasygnalizuje spadek tak napiêcia jak i modelu. Kilka dni i sprawdzê nie tyle kto ma racjê, ale jak empirycznie zachowuje siê VG6000.
buwi777 ____________ i tez pozdrowienia
Reply to
buwi777
Zobaczymy, ale wydaje mi sie, ze zaden powazny producent nie produkuje masowo aparatur do RC przez ktorych wady konstrukcyjne rozbija sie modele. Juz dawno by nie istniala z powodu konkurencji ;o)
Reply to
sector
Ja nie zauwazylem spadkow zasiegu (radyjko RD6000 choc to kwestia dyskusyjna bo latam dosyc blisko siebie ) ale powiadamia mnie dopiero od 9.2 V co znow jest sprawa dyskusyjna poniewaz prog w ktorym radio zaczyna pikac :) mozna ustawic sobie w service menu.
tyle moich spostrzezen
pozdrawiam Krzysiek
U¿ytkownik "Lukasz Stela" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cc5s56$3bl$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
viroos
Wow! Service menu! To co¶ dla mnie! A jak tam wej¶æ?
Lukasz
Reply to
Lukasz Stela
U¿ytkownik "Lukasz Stela" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cc6ejr$gpv$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Da sie to ustawic w menu serwisowym, tzn przy jakim napieciu krzyczy
Pozdrawiam Marcin
Reply to
Marcin B.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.