Sdkfz 7 - malowanie

O ile dobrze się orientuję w instrukcji do modelu Tamiyi w skali 1:35 są schematy malowania. Czy ktoś może ma tą instrukcję i może podesłać zeskanowaną stronę z malowaniem? Kupiłem Airfix-a w 1:72 (z Flak 88 na holu), ale tam jest tylko malowanie jednobarwne Afrika Korps, a ciągnie mnie na coś "plamiastego", np. zbliżonego do zdjęcia zamieszczonego w D. Jędrzejewski, Z. Lalak "Niemiecka broń pancerna 1939 - 1945", str. 138. Wrzuciłem je na

formatting link
pl.misc.militaria już pytałem, stamtąd mam właśnie trop do modelu Tamiyi (i parę innych, ale nie rozwiązujących problemu do końca).

Wiem, Sdkfz-7 najczęściej były jednobarwne szare...

Reply to
Michal Grodecki
Loading thread data ...

Kolegę który wysłał mi na priva skany instrukcji od skfz 7 Tamiyi w 1:35 bardzo proszę o powtórną wysyłkę - niestety z powodu awarii serwera straciłem je. Zdążyłem podejrzeć nagłówki maila i w tym momencie serwer padł, zanim ściągnąłem całość. Przepraszam za kłopot!

Reply to
Michal Grodecki

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.