Skrzynka startowa - schemat.

Witam!
Czy gdzie¶ w sieci lub w przepastnych zbiorach kolegów znajdê mo¿e schemat
skrzynki startowej co¶ w stylu
formatting link
ew.
formatting link
o zrobieniu czego¶ takiego ze sklejki i szukam gotowych "planów"
czego¶ takiego ;-)
Pozdrawiam
Marek
Reply to
Marek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.