Ułożenie przewodów do serw

Witam. Wtyczkę przedłużacza muszę umieścić w pobliżu serwa. Natomiast przewód od serwa bedzie zwinięty w mały zwój. Przewodu od serwa nie chciałbym skracać. Czy w takim przypadku mogą powstać jakieś zakłócenia w pracy serwa? Pozdrawiam. cyfrac

Reply to
cyfrac40
Loading thread data ...

Witam. Długość przewodów ,ich rozmieszszczenie w stosunku do anteny ma duże znaczenie na pracę odbiornika.Przeczytaj sobie na ten temat artykuł na stronie Piotra de. Pozdrawiam Paweł S.

Reply to
pawels13WYTNIJTO

Użytkownik cyfrac40 napisał:

zwijaj smialo

Reply to
AlexY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.