Walkera 76C - problem.

Witam
Do ww. modelu poszukuje od dluzszego czasu, bezskutecznie, zebatki glownej
na wal. Jest to zebatka o zebach skosnych. W PL jak widze w zasadzie nie do
dostania. I tu musze sie "poskarzyc". Sklep walkera.pl nie powinien miec
prawa do uzywania tej nazwy poniewaz zakres oferowanych czesci jest
drastycznie maly. Raptem do 2-3 modeli.....:-((((((((((. Ja na polce w
warsztacie mam wiecej czesci do skuterow niz oni do modeli...
Niniejszym prosze o pomoc w zakupie takiej zebatki. Przy dobrej cenie
(zagranica 3-4USD) kupie kilka. Kto mi pomoze?
Prosze na PRV lub nawet 0604324817.
Pozdrawiam
Bishop
Reply to
Bishop
Loading thread data ...
A jaki problem policzyc zęby w zębatce atakujacej i odbierajacej i wymienic na inną zwykłą z innego heli.Jak nie ma a to czesto sie zdarza badz ceny maja z sufitu to sie kombinuje -proste
Reply to
jager49
...proste...bardo mi pomogles...teraz juz wiem ze do mercedesa moge zalozyc kolo od Malucha...
...jednak wole oryginal....
Bishop
Reply to
Bishop
Kolega Ci mówi jak szybko i prosto rozwi±zaæ problem.
Twój wybór, szukaj swojego szczê¶cia :-)
Pozdrawiam
Jacek
Reply to
Agent 0700
Witam
U¿ytkownik "Agent 0700" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:h5gpji$m5s$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Kolego Jacku. Pytaj±cy kolega Bishop ma racjê, ¿e chce za³ozyæ przek³adniê oryginaln±, o zebach sko¶nych. Gdyby¶ poczyta³ trochê na temat zasady dzia³ania i konstrukcji przek³adni zêbatych dowiedzia³by¶ siê, ze tak± przek³adniê w odró¿nieniu od przek³adni o zêbach prostych cechuje cichobie¿no¶æ, mo¿liwo¶æ przenoszenia wiêkszych obci±¿eñ i wieksza trwa³o¶æ. Wynika to pokrótce st±d, ¿e w czasie pracy takiej przek³adni, jednocze¶nie stykaj± siê ze sob± wiêksze powierzchnie zêbów, a wej¶cie i wyj¶cie z zazêbienia jest bardziej p³ynne. Wad± tych przek³adni jest wystêpowanie si³y osiowej i dlatego oba wa³y (zêbatki atakuj±cej i odbieraj±cej) powinny byæ podparte ³o¿yskami wzd³uznymi albo sko¶nymi, które dobrze przenosz± si³y poosiowe. S±dzê, ze nie bez powodu projektant j± tam zastosowa³, a o tym , ¿e obci±¿enia wystepuj± tam du¿e ¶wiadczy to, ¿e nawet ta oryginalna przek³adnia pad³a. Tak wiêc zastosowanie prostego rozwiazania kolegi jagera, które tak polecasz, to prosta droga do kraksy modelu w locie. To tak jakby¶ do marcedesa za³ozy³ skrzyniê biegów z zamiennikami kó³ zêbatych wziêtymi z m³ockarni. Nie zawsze proste rozwiazania s± najlepsze. Niestety nie wiem gdzie mozna kupiæ tak± zêbatkê wiêc tylko dobra rada dla Bishopa - nie dawaj ¿adnego zamiennika - szkoda modelu. Pozdrawiam marek
Reply to
invalid unparseable
chodzi ,ale jak nie można dostać bądż jak to bywa można dostać za astronomiczna cenę to sie dorabia no ale do tego trzeba troche umiejętnosci i sprytu, a jak tego brak to trzeba płacic.Nawiasem mówiac to te przekładnie takie rewelacyjne nie są wiecej kłopotu jak pożytku.Miłego szukania zawsze mozna zrobić fajną ozdobe na półkę
Reply to
jager49

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.