Problem.......niewiem jak podlaczyc diody led do modelu...

Witam.Mam prosbe....poniewaz niewiem jak mam podlaczyc diody LED do modelu
samochodu....czy mozna je jejakos podlaczyc do bateri??Pozdrawiam i prosze o
pomoc.Z góry dzieki
Reply to
Asid
Loading thread data ...
Tak, przez opornik ograniczaj±cy pr±d diody. Warto¶æ opornika wyliczasz ze wzoru: R = (Ubat - n*Udiody) / I Gdzie: Ubat - nominalne napiêcie baterii w Woltach, n - liczba szeregowo po³±czonych diód Udiody - spadek napiêcia dla przewodzacej diody (1,5V dla czerwonej, 2V dla zielonej i ¿ó³tej, 3,6V dla niebieskiej i bia³ej). I - pr±d diody, powinien byæ na poziomie ok 20mA czyli 0.02A
Jezeli masz pakiet o odpowiednio wysokim napiêciu mo¿na diody l±czyæ w szereg. Np. z pakietu 9,6V mo¿esz zasiliæ do 6 czerownych diód albo 2 niebieskie. Przy szeregowym ³±czeniu lepiej wykorzystujesz energiê.
To tak w uproszczeniu. Warto tez policzyæ jak LED bêd± swieci³y w funkcji rozladowywania siê pakietu. Jezeli to mo¿liwe to warto tak dobraæ ilo¶æ diód i opornik aby ga¶niêcie sygnalizowa³o spadek napiêcia pakietu poni¿ej okreslonej warto¶ci np 1V na celê NiCd.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Z glebin modelarni ...
A> Witam.Mam prosbe....poniewaz niewiem jak mam podlaczyc diody LED do modelu A> samochodu....czy mozna je jejakos podlaczyc do bateri??Pozdrawiam i prosze o A> pomoc.Z góry dzieki
mozesz podlaczyc ale przez jakis opornik powiedzmy z przedzialu 0.5-1k Ohm. Na pewno nie spalisz. Zeby dioda swiecila musi byc zachowana biegunowosc. Jak nie zaswieci zamien plus z minusem. MarCiu
Reply to
Marciu11 - Viper

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.