wiertła mikro

Czy ktoś z kolegów nie orientuje się gdzie można kupić wiertła 0,2 na trzpieniu znacznie grubszym np 0,5 1,0

Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

Już mam. gdyby ktoś był zainteresowany to podaję linke

formatting link

Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.