Zawody F3F w Bezmiechowej

Zapraszam wszystkich na zawody modeli szybowców zdalnie sterowanych kl. F3F
o "Puchar Bezmiechowej" w dniach 14-15 maja 2005
Szczegó³y na stronie
formatting link

Reply to
agroskrzydla
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.