zawody i wystawy modelarstwa okrętowego


gdzie i kiedy w Polsce i na świecie są jakieś ważniejsze zawody
modelarstwa szkutniczego ?...
uprzejmie proszę umieszczać w tym wątku zapowiedzi imprez i wydarzeń o
charakterze MORSKIM, zarówno doprecyzowane (z datami, miejscem,
programem), jak i wstępne i ogólne (może inny uczestnik forum będzie w
stanie łatwo się dowiedzieć i doprecyzować)...
chodzi m.in. o:
- konferencje, sympozja, warsztaty (technika okrętowa cywilna, technika
wojenno-morska, historia, rynek i ekonomia, etc.)
- targi i wystawy przemysłowe, techniczne, handlowe, branżowe,
artystyczne, hobbystyczne, etc.
- spotkania i fora branżowe, zjazdy, zloty
- obchody i wydarzenia rocznicowe
- dni otwarte na statkach (jak np. promy lub inne statki oraz okręty
wojenne udostępnione do zwiedzania)
- wizyty statków (np. naukowo-badawczych) i okrętów wojennych w
polskich portach, zloty dużych żaglowców (Tall Ships)
- dni otwarte (np. w stoczni, w porcie, w szkole / uczelni, w firmie
związanej z gospodarką morską)
- festyny /
"pikniki" naukowe o tematyce morskiej
- festyny i festiwale morskie i portowe (np. obchody Dni Morza,
Europejskiego Dnia Morza, Światowego Dnia Morza IMO, etc.)
- konkursy i olimpiady (np. olimpiada nautologiczna) - oczywiście
chodzi o jakieś ważniejsze imprezy - np. finały oraz ważne daty (np.
termin zgłaszania udziału)
- zawody modelarstwa okrętowego i wystawy modeli
- ćwiczenia i / lub pokazy morskich służb ratowniczych
- inne wydarzenia branżowe - dla fachowców lub służące popularyzacji
spraw morskich, a szczególnie znaczenia gospodarki morskiej i żeglugi
wśród społeczeństwa
- WIĘKSZE /
WAŻNIEJSZE (większej rangi, międzynarodowe, bardziej
spektakularnre) regaty żeglarskie
w przypadku większości w/w kategorii wydarzeń chodzi zarówno o
wydarzenia w Polsce, jak i odbywające się w świecie...
Reply to
ant
Loading thread data ...
tu jest troche imprez:
formatting link

wątek nadal aktualny - proszę dopisywac wydarzenia i imprezy - MORSKIE (głównie modelarskie - np. zawody modelarskie wyższej rangi, wystawy modeli, etc.)
Reply to
ant

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.