zbiornik paliwa - usytuowanie

Jeszcze jedno pytanko, tym razem z dziedziny silników... Czy zbiornik paliwa może być usytuowany poniżej silnika ? Mam zamiar zrobić wieżyczkę do szybowca i mam do wyboru:

- zbiornik za silnikiem (niestety wyjdzie duża ta wieżyczka)

- zbiornik w kadłubie... (byłoby to ponad 10 cm poniżej silnika)

Które z tych rozwiązań lepiej zastosować ??

pozrawiam Marek

Reply to
Marek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.