Zdalnie sterowany samolocik

Witam !
Co polecacie do nauki pilotarzu RC ? Chodzi o niewielki elektryczny
samolocik w pe³ni z³ozony aby nie trzeba by³o odkurzac warsztatu. Kiedys
robi³em jaksó³ki i inne podobne wynalzki, zrobi³em lataj±cych modeli
szybowców kilkana¶cie wiêc pojêcie o pilotarzu jako takie posiadam :)
Reply to
VSS
Loading thread data ...
Wiadomość od "VSS" <news snipped-for-privacy@lasershow.pl
Polecam Multi z firmy SAU, lub inny ich model
formatting link
na mojej stronce
formatting link
My First Flyer od Pieńkowskiego
formatting link
Reply to
PiotrP
Użytkownik VSS napisał:
Witam. Ja proponuję styropianową deltę. Można zrobić ją samemu albo kupić zestaw za 30-40 zł na allegro (oczywiście bez wyposażenia). To najbardziej kreto-odporny aparat latający jaki widziałem. Nawet gdy uda Ci się go rozbić łatwo można go naprawić albo kupić nowy za 30 zł. :)
Pozdrawiam Zbyszek
Reply to
Zbigniew Janusz
Taki moze byæ ???
Nie, nie mo¿e taki byæ - to jest wyrzut forsy w górê i nic wiêcej . Trzeba bardziej, ¿e tak powiem zag³êbiæ sie w temat . Kupiæ jak±s aparaturke na miarê w³asnych mo¿liwo¶ci ale i pod k±tem czaookresu jej eksploatacji / ca³e ¿ycie - czy tylko chwilkê ?/ i potem rozgl±dac sie za odelkiem -elektryk np depronowy dobry ale nie tani - bebechy do¶c drogie i osprzêt / i dalej - trzeba poszukac jest sporo mo¿liwo¶ci - tak¿e w internecie
Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.