Zdjęcia z Żaru

Po wielu perypetiach - udało się nam zamieścic kilkamaście fotek z Żaru - zapraszam na stronę

Reply to
Jerzy
Loading thread data ...

A ja swoje nieobrobione "powiesiłem" na FTP pod:

FTP-Server: ppftp Host: v104719.dd3122.kasserver.com Użytkownik: ppftp Hasło: pp

Powiszą sobie tam jeszcze do przyszłego tygodnia.

Pozdrawiam Piotr

formatting link

Reply to
Piotrp_de
Reply to
Marek Jankowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.