chemcad - problem z obliczaniem entalpii mieszaniny poreakcyjnej

Dzień dobry, uprzejmie proszę użykowników CC o poradę odnośnie sensu fizycznego wartości strumienia entalpii liczonej przez chemcad, dla modelu reaktora stechiometrycznego. Oto dla przypadku adiabatycznego, entalpia strumienia mieszaniny reakcyjnej okazuje się być równą entalpii strumienia zasilającego reaktor. Przyrost temperatury liczony jest poprawnie. Przetestowałem zagadnienie dla kilku trywialnych przykładów i nie chce wyjść inaczej :/ Za udzielone wsparcie z góry dziękuję ach

Reply to
arkachr
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.