Jak wykonac gwint zewnetrzny w Solid Worksie 2003

Loading thread data ...

Marek snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):

Utwórz linię spiralną i przeciągnij po niej zarys narzędzia tnącego(profil trojkątny).

Pozdrawiam WM

Reply to
Wlodzimierz

S.L snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):

1.Można kliknąć krawędź walca i użyć komendy z menu wstaw ,i dalej 'adnotacje' ; ' oznaczenie gwintu' . 2.Mozna kliknąć prawym klawiszem myszki na powierzchnię walca i wybrać ściana; wygląd; tekstura; gwint.

Nie ma znaczenia czy to gwint zewnętrzny, czy wewnętrzny komendy działają tak samo.

Ale to daje tylko uproszczony wygląd gwintu.

Pozdrawiam WM

Reply to
Wlodzimierz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.