[RC] jak wykonac hak

Witam,
niedlugo bede montowal w kadlubie mojego szybowca hak do holowania (zestaw
M³odzik z modelmaking). Model ma laminatowy kad³ub. W ksiazce "Zdalnie
sterowane modele szybowcow" W.Niestoja na str. 146 jest pokazane jak zrobiæ
taki hak z drutu sprê¿ystego lub ¶ruby.
W rozwi±zaniu potrzebna jest nakrêtka oporowa z mosi±dzu. (w skrócie:
nagwintowana czê¶æ haka przechodzi przez kad³ub. Wewn±trz kad³uba jest
nakrêtka dociskaj±ca. Na zewn±trz kad³uba jest nakrêtka oporowa).
Nie znam siê zbytnio na tych sprawach i w zwi±zku z tym pytania:
a) czy okre¶lenie "nakrêtka oporowa" odnosi siê do jakiego¶ specjalnego
rodzaju nakrêtki, czy raczej chodzi o zwyk³± nakrêtkê, która pe³ni "funkcjê"
"oporow±" ?
b) jakie zalety ma zastosowanie nakrêtki z mosi±dzu w porównaniu z nakrêtk±
stalow± ?
c) gdzie dostaæ takie nakrêtki oporowe ?
d) autor poleca wykonaæ hak z drutu fi 4mm podczas gdy w soaring faq
formatting link
polecany jest drut fi oko³o 3mm. Co
polecacie ?
Bêdê wdziêczny za pomoc/wyja¶nienia
Pozdrawiam,
Radek Pilski
Reply to
Radek
Loading thread data ...
Ma to byæ hol do startu z gumy.
Pozdrawiam, Radek Pilski
Reply to
Radek
To popatrz tu:
formatting link
poszukaj: Nr 608 "Hochstarthaken aus Kunststoff". Najprostsze, tanie i sprawdzone! Możliwe że w Polsce trudne do dostania?!
Pozdrawiam Piotr
formatting link
Reply to
piotrp_de
<piotrp snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> wrote in message
formatting link
ain.d2w/report?lang=de
To by³oby idealne. Poszukam w sklepach modelarskich.
Ale wdziêczny te¿ bêdê je¶li kto¶ odpowie na moje oryginalne pytanie. Pozdrawiam, Radek Pilski
Reply to
Radek
Radek ! Ka¿dy z tych drutów jest 50 razy za mocny do tego modelu ! Jak umniesz pos³ugiwaæ sie pi³k± w³osowa lub czym¶ co pozwoli ci zrobiæ sprytny hak z alu to przeczytaj poni¿ej.
Hak do holowania do modeli szybowców do 1200 gr robie z kszta³townika aluminiowego "T" tzw. teownik lub H . W sklepach z artyku³ami metalowymi mozna znale¼æ taki materia³. Wystarczy wyci±c ¿adany kszta³t a górna poprzeczka znakomicie wytrzymuje naprêzenie holu. Ta poprzeczka w kszta³cie prostok±ta powinna mieæ wymiar oko³o 20 mm x 30 do 35 mm . Jezeli kad³ub jest owalny to wystarczy wstawiæ hak w rozsuniete szczêki imad³a,zrobiæ lekkie puk m³oteczkiem i dogi±æ do kszta³u kad³uba szczypcami. kad³ub w tym miejscu gdzie jest hak pasowa³oby by by³ nieco mocniejszy bo ta powierzchnia przenosi si³y podczas holowania. Kilka otworów powiedzmy fi 3 mm w poprzeczce pozwoli dobrze przykleiæ sie hakowi do kad³uba. U¿yj klej epoxydowy np. Distal rapid. Je¶li masz ¶cinek tkaniny szklanejnaklej na ca³osc tzn hak wklejany w kad³ub oczywi¶cie w tym samym czasie jak wklejasz hak. te otwory 3 mm przepuszcz ± klej i on przes±czy tkanine . Razem jest to bardzo trwa³e i z regó³y przezywa model. Tak robie od lat w lekkich szybowcach.
Reply to
invalid unparseable
Hmmm, co¶ do przeciêcia aluminium mam, i Castorama blisko pracy. A jakiej grubo¶ci ma byæ ten teownik, bo pewnie bêd± ró¿ne ? 1 mm ? Pozdrawiam, Radek
Reply to
Radek
Jesli to Cie jeszcze interesuje, w moim Riser 100 jest hak zrobiony ze sruby 3mm a w oryginalnym zestawie, ktory wlasnie koncze material ma sr. ok. 2,4 mm (calowy wymiar)
Pozdrawiam
Alex
Reply to
rcflight
Taki pomiedzy 1 a 2 mm. Kup taki wysoki na 15 mm np. Bedziesz mia³ haków od h....aka !
U¿ytkownik "Radek" snipped-for-privacy@yahoo.com napisa³ w wiadomo¶ci news:bf14vf$9u36f$ snipped-for-privacy@ID-181445.news.uni-berlin.de...
Reply to
invalid unparseable
Dnia 2003-07-15 17:01, Użytkownik Radek napisał:
Pewnie to musztarda po obiedzie, ale może masz kawałek karnisza do zasłonek ? Przekrój ma to podobny do tego:
| | |_T___T
Stamtąd można wyciąć parę różnych profili. Jest to dość miękki stop aluminium, ale wystarczy, zwłaszcza, że można zrobić hak w formie nieco "głębszej" płozy.
Reply to
TeKa
Hak ju¿ jest wklejony. Jeszcze mocowanie kabiny, wywa¿enie i jak dobrze pójdzie to jutro szybowiec bêdzie oblatywany. Dziêkujê wszystkim za odpowiedzi! Pozdrawiam, Radek Pilski
Reply to
Radek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.