Model paralotni

Dzieñ dobry,
czy szanowne kole¿eñstwo mo¿e mi podpowiedzieæ, gdzie znajdê plany do
zbudowania latawca kierowanego w formie paralotni - widzia³em co¶ takiego,
rozpiêto¶æ ok. 1,5m, dwie linki, trochê materia³u - chcia³bym sobie zrobiæ.
TIA
Marek
Reply to
Marek
Loading thread data ...
Marek snipped-for-privacy@lst.com.pl> napisal(a)
Jesli dobrze pamietam to w ksiazce "Budowa <modeli?> latawcow" Elsteina.
Rafal
Reply to
Rafal Milczewski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.