Jaki to klucz?

formatting link

Gwint 20 mm, na zewn±trz ta nakrêtka (samohamowna?) ma 32 mm.
Jak to odkrêciæ? Jak siê nazywa klucz do takiej nakrêtki?
Bo ¶rubokrêtem ju¿ j± trochê zmasakrowa³em.
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Robert Wañkowski" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:jpdvos$kqh$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Pewnie s± specjalne klucze lub mo¿na dorobiæ z rury. Zawsze stosowa³em nieco stêpiony przecinak i wiêkszy m³otek :) Nakrêtka nie jest zagnieciona gdzie¶? Wiesz w któr± stronê powinno siê odkrêciæ? Niepokoi ten pier¶cieñ z przodu. To ozdupka czy mo¿e jaka¶ blokada? Wojtek
Reply to
wowa
Wygl±da, ¿e to samohamowna. One maj± taki pier¶cieñ a w ¶rodku chyba tworzywo. Gwint trochê wystaje i jest na pewno prawy. Co¶ siê obróci³a, ale widocznie tak ciê¿ko pójdzie do koñca.
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
W dniu 2012-05-21 20:30, Robert Wańkowski pisze:
A może to nie tworzywo, tylko klej do gwintów ?
Reply to
PeJot
Dnia Mon, 21 May 2012 19:58:38 +0200, Robert Wańkowski napisał(a):
Jest to nakrętka typy KM, dla przykładu link poniżej:
formatting link
Do takich nakrętek są odpowiednie nasadki. W katalogu LUNA znajdziesz taki klucz:
formatting link
Reply to
Ark Sempow
U¿ytkownik "Ark Sempow"
Napisz proszê jaki ma symbol/kod/oznaczenie/nazwê ten klucz bo link prowadzi do strony g³ównej.
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
Dnia Mon, 21 May 2012 20:48:21 +0200, Robert Wańkowski napisał(a):
Na stronie głównej otwórz katalog narzędzi ręcznych i na stronie 243 jest określona taka nasadka. Wg. twojego opisu dla gwintu M20 będzie to nasadka KM4. Zadzwoń lub napisz emalię [zakładka: Kontakt].
Reply to
Ark Sempow
U¿ytkownik "Ark Sempow"
formatting link
Dziêki, chyba znalaz³em, nawet blisko mnie. Jutro bêdê wiedzia³ czy trzeba zamówiæ 100 szt, a mo¿e 3 tyg czekaæ. Albo cena mnie zabije.
Je¿eli nie kupiê to mo¿e jak±¶ zwyk³± nasadkê dopasujê ¶rednic± i wytnê zêby. Tylko pewnie bêdzie kruche. A z±bki malutkie.
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
U¿ytkownik "Robert Wañkowski" napisa³ w wiadomo¶ci grup
Bo to dwa srubokrety sa potrzebne :-)
J.
Reply to
J.F
Dnia Mon, 21 May 2012 23:44:18 +0200, Robert Wańkowski napisał(a):
Tu chyba 2, co innego jakby byly trzy naciecia.
Wazne zeby atakowac z dwoch stron, tzn co 180 stopni.
J.
Reply to
J.F.
Dnia Tue, 22 May 2012 08:01:31 +0200, Robert Wańkowski napisał(a):
Nie nie - nic na sile, wszystko mlotkiem, tzn dwoma mlotkami naraz :-)
J.
Reply to
J.F.
U¿ytkownik "Robert Wañkowski" napisa³ w wiadomo¶ci grup dyskusyjnych:jpff9p$qs7$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Jestes pewny ze to nakretka ? Niezabezpieczona ? Z prawym gwintem ?
To sprobuj dwa srubokrety, dwa mlotki i dwie osoby (ewentualnie trzecia do trzymania). Albo od kawalek rurki i pilnik.
Jesli dobrze widze to jeszcze mozna sprobowac lozysko zniszczyc i kulki wyciagnac.
J.
Reply to
J.F
W dniu 2012-05-22 09:42, J.F pisze:
A czemu zniszczyć ? Jeśli koszyk plastikowy da się łożysko złożyć z powrotem.
Reply to
PeJot
Poszed³em do ¶lusarza za rogiem. :-) Zrobi³ mi na poczekaniu za 15 z³.
formatting link
Odkrêci³em, ale bardzo ciê¿ko krêci³o siê do samego koñca. Nie wiem czy te nakrêtki s± jednorazowe? Jak tam jest zrealizowana samohamowno¶æ? Inny skok? Ciasny gwint? Kleju nie by³o.
formatting link
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
No wiesz - jezdze czasem te pewnego tlumikarza w celu naprawy wydechu ... tam juz nawet nie probuja, tylko od razu zapalaja palnik jak srubki trzeba odkrecic :-)
P.S. precyzja ?
formatting link
J.
Reply to
J.F

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.