Nanotechnologia - materiały budowlane

Potrzebuję przygotować na zaliczenie prezentacje pod tytułem
"Nanotechnologia - możliwości i ograniczenia w odniesieniu do materiałów
budowlanych". Jedyne materiały, które posiadam, choć dość obszerne ale
niestety po angielsku. Moja znajomość technicznego angielskiego nie jest
zbyt dobra więc rozszyfrowanie tekstu stanowi duży problem.
Czy ktoś mógłby mi pomoc?? Poszukuję wszelkich informacji, artykułów,
zdjęć??
Nigdy wcześniej nie spotkałam się z tematyką nanotechnologi w materiałach
budowlanych. Więc może ktoś ma pomysł co powinna zawierać moja prezentacja.
PS. Sama zabieram się za przeszukiwanie google.
Reply to
M.J.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.