Oznaczenia/symbole UPS

Loading thread data ...

Silver napisał(a):

Jeśli możesz poczekać do piątku to wtedy przepiszę fragment wykładu z Urządzeń na ten temat. W dużym skrócie - literki są związane z budową UPS-a i jego zdolnością do eliminacji zakłóceń z sieci a cyfry mają związek z ilością zniekształceń na wyjściu przy różnych typach obciążeń.

Reply to
badworm

Silver napisał(a):

No to po kolei:

Pierwszy człon oznaczenia:

VFI - napięcie i częstotliwość na wyjściu nie zależą od napięcia i częstotliwości na wejściu(układ z pośrednim obwodem stałoprądowym) VI - napięcie(wartość i kształt) zależy od parametrów napięcia wejściowego ale mieści się w gwarantowanym zakresie, częstotliwość zależy od częstotliwości sieci(są równe) VFD - napięcie i częstotliwość zależą od parametrów zasilania jednakże poprzez stosowaniem odpowiednich środków(filtr, warystory, transformator z odczepami) można ten wpływ ograniczyć

Skuteczność likwidacji zakłóceń: Typ zaburzenia Czas trwania VFD VI VFI Przerwa w zasilaniu >10ms X X X Whania napięcia <16ms X X X Przepięcie krótkotrwałe 4-16ms X X X Obniżenie napięcia dłutrwałe - X X Przepięcie dorywcze długotrwałe - X X Przepięcie piorunowe*) sporadycznie <1ms - - X Przepięcie przejściowe <4ms - - X Wahania częstotliwości sporadycznie - - X Załamania napięcia okresowo powtarzane - - X Odkształcenia napięcia długotrwałe - - X

*) przy współudziale odgromnika Jeśli dobrze pamiętam to VFI oznacza 'voltage and frequency independent', VI - 'voltage independent' a VFD - 'voltage and frequency dependent'.

Drugi człon oznaczenia:

Informuje o kształcie krzywej napięcia wyjściowego, pierwsza litera oznacza kształt przy zasilaniu sieciowym a druga przy zasilaniu bateryjnym

S - sinusoidalne, THD<8% przy dowolnym obciążeniu liniowym i nieliniowym X - sinusoidalne, THD<8%dla dowolnego obciążenia liniowego, dla obciążenia nieliniowego THD>8% jeśli obciążenie przekracza granicę podaną przez producenta Y - napięcie niesinusoidalne a stopień odkształcenia przekracza wartości z normy

Trzeci człon oznaczenia:

Są to trzy cyfry informujące o dynamicznej charakterystyce napięcia wyjściowego przy różnych zaburzeniach(1 - najlepsza, 4 - najgorsza):

  1. cyfra - dynamika napięcia wyjściowego przy zmianie trybu pracy sieć-bateria-obejście
  2. cyfra - dynamika napięcia wyjściowego przy skokowej zmianie obciążenia liniowego przy zasilaniu sieciowym i bateryjnym
  3. cyfra - tak jak druga ale dla obciążenia liniowego

I na koniec małe zestawienie popularnych nazw handlowych z nowymi oznaczeniami wedle powyższych zasad: VFD SX 333 -> offline VI SX 222 -> line interactive VFI SS 211 -> true on-line, real double conversion VFI SS 111 -> true on-line, real double conversion

Uff, to wszystko na ten temat :-)

Reply to
badworm

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.