Poszukuję pomocy z mechaniki budowli (ćw proj )

Witam

Jestem studentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Poszukuję korepetycji lub pomocy przy rozwiązaniu ćwiczenia projektowego z mechaniki budowli.

Tematem projektu jest : Dynamika dwóch układów o jednym i dwóch stopniach swobody

  1. Dla podanego układu dynamicznego o jednym stopniu swobody wyznaczyć: a. Częstotliwość drgań własnych ze wzoru podstawowego b.Równania ruchu drgań swobodnych dla danych warunków początkowych c. Równanie ruchu drgań wymuszonych d. Ciężar części wirującej e.Moment w przekroju

  1. Dla podanego układu o dwóch stopniach swobody wyznaczyć a. Częstotliwość w postaći drgań własnych. Spr podstawowączęstość drgań własnych sposobem Raykiyla i Dunkerkya ( nie jestem pewny czy nazwiaska wpisałem prawidłowo) b. Wyznaczyć amplitudy drgań wymuszonych siłą harmoniczną d.Wyznaczyć wartość sił dynamicznych wywołanych tym wymuszeniem e.Obliczyć wartość zaznaczonej na schemacie wartości

Z pierwszą częscią zadania chyba sobie poradzę, natomiast na pewno mam problem z drugą częścią.

Mieszkam w Bytomiu ale dojade w każde miejsce pomiędzy Katowicam a Gliwicami.

pozdrawiam

mihal

Reply to
mihal
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.