Poszukuję tłumika do Enya SS40

Poszukuję końcówki tłumika do silnika 6,5ccm Enya - odkręciła się w czasie
lotu.Może być uszkodzony cały silnik z tłumikiem,lub sam tłumik. Proszę o
szybki kontakt.
snipped-for-privacy@go2.pl
Reply to
Andrzej
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.