Li-pol x 3

Witajcie !
Od ponad czterech miesiêcy jestem u¿ytkownikiem Li-pol - 2 cele po³±czone
szeregowo.
Jestem zachwycony.
Id±c tym "zadowoleniem" zakupi³em kolejne ogniwa: tym razem 3, które równie¿
chcê po³±czyæ szeregowo.
Chodz± s³uchy, ¿e przy trzech ogniwach szybko siê zu¿ywaj±, chyba ¿e
³adujemy je zawsze oddzielnie.
Mo¿e mi kto¶ wyja¶niæ dlaczego ?
Zastanawia³em siê nad tym i jedyna rzecz, jaka mi przychodzi do g³owy, to
sytuacja nierównomiernego grzania - ¶rodkowa cela jest pomiêdzy dwoma i
inaczej oddaje ciep³o.
Jak to jest naprawdê ?
Ogniwa s± drogie i nie chcia³bym pozbyæ siê ich zbyt wcze¶nie.
Mo¿e kto¶ z Was u¿ywa pakietu z 3 cel i ma w³asn± opiniê na ten temat -
bardziej praktyczn±.
Zaznaczam, ¿e moje Li-polki s± kszta³tu KOKAM - p³askie prostok±ty o
pojemno¶ci 1000 mAh.
Pozdrawiam, Zbych
Reply to
Zbych
Loading thread data ...
Witam. to nie sprawa grzania... problem jest gdzie indziej -3 ogniwa nigdy nie rozładowują się dokładnie tak samo -i zawsze któreś zużywa się jako pierwsze -ma ciut mniejszą pojemność - więc jest mocniej rozładowywane (problem niewielki zwykle zostaje bezpieczny zapas -latanie kończymy jak jeszcze sporo energi zostaje...)-gorzej, ze ładujemy zawsze do pełna -aż pakiet osiagnie napięcie 4,2V x ilość cel -im więcej cel w szergu tym większa szansa,że to słabsze ogniwo szybciej się naładuje -i w pakieci np 3s --gdy pakiet osiąga bezpieczne 12,6 -dwie clee mają po np. 4,1v -a jedna ma już 4,4 -i bardzo obrywa -ulega systematycznemu przeładowaniu szybko traci pojemności -więc jeszcze bardziej sie przeładowuja - bo jesli np do 1200mah ładuje się 2 godz -to przy tym samym prądzie celka 1000 naładuje sie kilkanaście minut wcześniej... to zjawisko zachodzi i przy 2 celach ale mniej intesywnie 9ten sam przykład jeśli jedna cela ma 4,1 to ta słabsza ma 4,3 -a suma jest 8,4
ja mam pakiet 3s lipol 1200 e-tec od ponad roku -ladowane zawsze wszystkie razem -naprawdę intensywnie latane już wyrobiły co najmniej z 50 lotów i są nadal w pełni sprane -spadek pojemności ma może z 10% -może mniej -po tym roku widać natomist niewielki spadek wydajności prądowej -generalnie uważam,że pakiet trzyma się świetnie -ale warunek -regler MUSI być ustawiony na li-pol - i na właściwą ilość cel -aby NIGDY nie doszło do zbyt głębokiego rozładowania... pozdrawiam. Witek
Reply to
wit0

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.