Praktyczne przykładu układów drgających o dwu stop

Witam, czy ktoś jest w stanie takowe przykłady układów drgających o dwóch stopniach swobody wymienić?

Reply to
Weronika
Loading thread data ...

Odrabiaj lekcje z kolegami. Oni ci mogą zrobić demonstrację.

Reply to
Slawek Kotynski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.