Uderzenie hydrauliczne

Witam. Czy ktoś mógłby mi w dwóch zdaniach napisać jaka jest różnica miedzy
uderzeniem hydraulicznym wprost i uderzeniem nie w wprost?
Reply to
McP
Loading thread data ...
A nie chodzi tu o uderzenie proste i NIE proste, często nazywane złożonym. Takie jak pisze tu :
formatting link
"Wykonując działania w nawiasie po lewej stronie równania, otrzymamy wyrażenie na przyrost ciśnienia przy nagłym zamknięciu zaworu, zwanym uderzeniu prostym" i dalej ... " Praktycznie czas zamykania zaworu jest większy od zera. Jednak gdy czas zamknięcia zaworu tz T, przyrost ciśnienia osiąga wartość maksymalną jak przy uderzeniu prostym, zgodnie ze wzorem (117). Gdy czas zamknięcia zaworu tz > T wtenczas występuje tzw. uderzenie złożone, w którym przyrost ciśnienia jest mniejszy w porównaniu z uderzeniem prostym. Zgodnie z doświadczeniami Żukowskiego można przyjąć, Pozdr. W.Kr.
Reply to
kruszewskiWYTNIJTO
McP snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał(a):
Uderzenie hydrauliczne proste jest wtedy, gdy tz<T . Uderzenie nieproste jest wtedy, gdy tz>T . gdzie: tz - czas zamykania zasuwy
Okres fali T jest czasem, w którym fala wychodząca od zasuwy, powróciła do niej w postaci fali odbitej.
formatting link
są informacje dla ambitnych na temat uderzenia hydraulicznego:
formatting link
Taran hydrauliczny pompuje na zdumiewająco duża wysokość:
formatting link
Reply to
WM

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.