MSC.Adams - dwa małe pytania

Witam

Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak:

  1. Zmierzyć kąt miedzy dowolnym bokiem (wymiarem) członu a osią X lub Y GUW. Dodam, że jest takie narzędzie jak Measure Degree, ale nie działa to tak jakbym chciał - nie wiem jak wskazać oś X lub Y do pomiaru kąta.

  1. Jak napisać w języku skryptowym pętlę, która realizowała by mi kontakt między punkami o numerze np. od 50000 do 50056, a zadaną powierzchnią. (chodzi o to, aby nie klikać 50 razy i nie wpisywać tych samych parametrów kontaktu, tylko żeby automatycznie zadał je Adams za pomocą pętli)

Za sugestię będę wdzięczny.

Pozdrawiam, Krzysiek

Reply to
Grupy dyskusyjne
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.