wodomierze - dwa pytania

Witam

Jakie mniej więcej ma wymiary i ile ma łopat wirnik w wodomierzu jednostrumieniowym o przepływie 1.5-2.5 m3/h. Wiem że to zależy od firmy (a tych jest bardzo dużo) ale jakieś potrzebuję chociaż orientacyjnych wymiarów. Ewentualnie skąd ściągnąć rysunek wodomierza wewnątrz - z wymiarami.

I drugie pytanie. Gdzie znaleźć schemat działania wodoemierza puszkowego? Znalazłem w Encyklopedii Techniki z 1977 ale tam był tylko przekrój a nie było zasady działania. Google milczą- jednya informacja to taka że puszkowe są dwa razy droższe ale dużo dokładniejsze.

Reply to
m
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.