Przekładnie z paskiem zębatym

Czołem.
Potrzebuję głosu praktyka: czy da się skonstruować przekładnię z paskiem
zębatym ale *przy wałach prostopadłych*, tak by całość miała żywotność
rzędu 200-300 godzin ? Do przeniesienia ok. 100 W mocy przy obrotach ok.
500 1/min. Pewnie potrzebny będzie długi, wąski pasek i szerokie koła.
Zwykły pasek klinowy pewnie dłużej by pożył, ale ślizganie niewskazane.
Reply to
PeJot
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.