Pytanie do inżynierów-inspektor nadzoru inwestorsk

Pytanie do czynnych inżynierów sprawujących funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokładnie chodzi o instalacje sanitarne. Czy sprawowanie takiej funkcji przy nadzorze budowy instalacji w sporym obiekcie handlowym i wynagrodzenie rzędu 300 zł brutto(umowa zlecenie) za wizytę na budowie mieści się w okolicach średniej? Ilość wizyt określona przez inwestora zastępczego to ok. 8, czas budowy 3 miesiące. Dzięki za odpowiedzi.
Reply to
lospistols111
Loading thread data ...
W dniu 2018-03-05 o 23:00, snipped-for-privacy@gmail.com pisze:
Myślę, że za kurtuazyjną wizytę bez żadnych dodatkowych zobowiązań to jest w porządku.
Reply to
t-1

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.