Re: Dystrybucja si? w ?rubach [By?o] precyzyjne p

Konrad  pisze :>Albo walenie młotkiem: jak ktoś napiernicz młotkiem,  
> > żeby coś wyprostować/wykrzywić, to często wali mocno-słabo-mocno-słabo  
> > itd.  Tak, jak kowal z pomocnikiem, na przemian. Jaki w tym sens? Żaden.  
> > Ale tak się robi i już!
>
> Pierwsze ma swoje uzasadnienie.  
> Drugie, to kowal wskazuje miejsce kolejnego uderzenia.  
A jak sam wali na przemian mocno i słabo? Sam sobie wskazuje?
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.