Re: Jakie uprawnienia SEP do podpiecia kuchenki?

Kuchenkę 3 fazową podłączy się bez problemu, gorzej jak trzeba ją
podpiąć na 2 fazy lub 1, wtedy często "elektrycy" popełniają błędy i
dochodzi do ich uszkodzenia.
Dlatego producent wymaga kogos z uprawnieniami (co nie zawsze
gwarantuje zgodnośc podłączenia ze schematem :] ).
Wszystko jest rozrysowane w schemacie dołączonym do konkretnej płyty,
piekarnika. Trzeba zrobić zgodnie z nim i będzie OK :)
Tomek
Reply to
monter
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.