Re: rozseparowanie sygnalow we/wy przed antena bts-a

> dzieki, jestescie kochani :-P
>
> zaraz jeszcze dowiesz się, że odpowiada się pod cytatem.
> ale widzisz, tu znajdziesz tylko takich frustratów i "mądrale" których  
> "wiedza" ogranicza się do netykiety i umiejętności ustawiania zegara w  
> windowsie. acha, zapomniałbym... i którzy wiedzą że iphone to "gówno". ;)
Czy mógłbyś przypomnieć mi kiedy poprzednio strofowano tu kogoś za
niestosowanie się do netykiety?
Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.