Sens robienia kursu spawacza

Witam wszystkich,
jestem studentem III roku studiów technicznych i ostatnio zastanawiam
się nad zrobieniem kursu spawacza. Również szukam pracy wakacyjnej w
nadchodzącym lecie. Stąd moje pytanie: czy dany kurs ułatwi mi
poszukiwanie pracy ( mam na myśli inne kraje UE )? Jeśli tak, to
gdzie
takową pracę można znaleźć ( ogłoszenia, "pośredniaki", itp.)?
Reply to
rkub
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.