Spawanie blach

Mam takie pytanie dotyczące spawania blach (wzmacnianie łączeń cienkich blach samochodowych).

Instrukcje obspawywania nadwozia sugeruje spawanie ściegiem - wg. różnych źródeł np. 1cm spawu, 2cm przerwy, albo 3cm spawu, 5cm przerwy itp.

Pytanie jest takie czy pozostawione przerwy korzystnie wypływają na wytrzymałość łączenia (zmniejszają naprężenia itp.), czy służą jedynie zmniejszeniu masy?

Mam do wzmocnienia niewielki, ale mocno obciążony element i zastanawiam się czy lepiej spawać takim ściegiem, czy po prostu obspawać całość?

Reply to
Tomasz Pyra
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.