speczanie preta

Witam
Czy ktos moze mi polecic firme (najlepiej woj. ¶l±skie lub ma³opolskie),
która bêdzie w stanie wykonaæ narzêdzie do spêczania prêta stalowego ..
pozdrawiam
Reply to
Milosz
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.