Twój głos w sprawie patentów na

Pewnie OT w tematyce grupy, jednak pewnego dnia może się okazać, że Wasz
ulubiony czytnik news jest nielegalny ze względu na nieopłacone przez
producenta patenty.
Jeśli jesteś przeciwny wprowadzeniu patentów na oprogramowanie to
możesz dokonać wpisu na stronie
formatting link
Reply to
android
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.