wcišgarka hydrauliczna

witam, mam proœbę, poszukuję wcišgarki linowej z napędem najlepiej hydraulicznym. Wcišgarka z dwoma symetrycznymi bębnami o ucišgu 16-20kN każdy czyli 32-40kN wcišgarka, długoœć liny(fi12) 3m. Będę wdzięczny za wszelkie namiary na producentów

pzdr Patryk

Reply to
Patryk
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.