Wylaczniki instalacyjne nadpradowe

Majac wylacznik, np B20 to gdzie na wykresie jest ten prad 20A? I co on oznacza? Czy taki wylacznik nie wylaczy pradu 19,99A czy tez wylaczy go pozniej niz 20A?

Reply to
Silver
Loading thread data ...

Zerknij tutaj:

formatting link

Reply to
Kris

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.