Wywiad z Lem-em

"Ja kiedyś myślałem że będą takie samodziałające urządzenie,
coś co nazywa się robotyka teraz.
Ale że będą kiedyś elektroniczne pieski i kotki
TO mi do głowy nie przychodziło. To jest dobre dla dzieci.
A przecież to jest modne teraz"
"TO jest właściwie degeneracja tego wszystkiego"
Całość tutaj:
formatting link
ście zdania wyjęte z kontekstu ale to chyba Lem
też powiedział że dopóki nie było internetu to nie wiedział
że jest tylu idiotów czy jakoś tak
Reply to
suryga
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.