[Z cyklu: jak to działa?] Cięcie plaz

Wczoraj, w mojej obecności pan ciął dla mnie na kawałki paski stalowe. Nazwał to "cięciem plazmą". Operacja na blasze o grubości 3mm przebiegała niemal jak staranne rysowanie prostej linii przy użyciu ołówka, bez linijki, czyli szybko. Jak to działa?

zyga

Reply to
Zygmunt M. Zarzecki
Loading thread data ...

Zygmunt M. Zarzecki napisał(a):

Tak

formatting link

Reply to
MM

Palnik plazmowy

formatting link
J.

Reply to
J.F.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.