Jak to działa?

Loading thread data ...
W dniu 2021-04-22 o 13:50, Marek pisze:
A dlaczego na końcu? Łatwiej by było to zrobić w podstawce. Natomiast za CGI przemawia przyspieszenie w czasie lotu w powietrzu. (jeśli dobrze widzę)
Reply to
t-1

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.