Bardzo przydatne akcesoria dla modelarzy lotniczych

Chcesz polatac na symulatorze dla modelarzy?
Potrzebujesz dobrego wskaznika napiêcia?
Zajrzyj tu:
formatting link
Reply to
Zizu
Loading thread data ...
Trochê ¶miesz± mnie sformu³owania w rodzaju "profesjonalny szybowiec termiczny". Czemu profesjonalny? Kto¶ na nim lata zawodowo?
£ukasz
Reply to
Lukasz Stela
Poniewaz w pe³ni nadaje sie do startu w zawodach z cyklu Pucharu Polski i Mistrzostwach Polski Takim samym szybowcem kilku zawodników zdobywa³o tytu³ Mistrza Polski Modeli Szybowców Termicznych F3J. No to chyba jest profesjonalny??
Reply to
Zizu

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.