Silnik 280

Musze kupiæ nowy silnik 280 i mam pytanie - teraz mam MIG 280 Racing 6V, a
teraz od rêki dostepny jest Speed 280 6V - czy ten silnik jest lepszy ,
równy czy gorszy od tego co mia³em ?? nie wiem czy czekac na tego MIGa ?
czy braæ co jest ?
Conti
Reply to
Conti
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.