czy znacie jakiś dobr tani sklep modelarski w Bydgoszczy

pytanie jak w tytule i czy ktoś jet morze w jakimś stowarzyszeniu modelarskim w Bydgoszczy czy coś z gory dziękuje

Reply to
Materac
Loading thread data ...

| pytanie jak w tytule i czy ktoś jet morze w jakimś stowarzyszeniu modelarskim | w Bydgoszczy czy coś | z gory dziękuje Sora ziom! Wypas w mrde jezia, al nei!

Reply to
Doman

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.