Drugi zegar w OPTIC 6

Poznaję nowy nadajnik Optic . Wg instrukcji posiada on dwa czasomierze, jednak w moim egzemplarzu drugi zegar nie działa - przestawiony w ustawieniach na jakąkolwiek wartość zawsze wskazuje zero (normalnie czasomierz odlicza od zadanej wartości minut do zera). Czy macie podobny problem w Waszych Opiticach?

Reply to
PiotrP
Loading thread data ...

Znalazłem odpowiedź - drugi zegar źle opisany jest w instrukcji - wyzwalany jest przepustnicą (mierzy czas pracy silnika) a nie "z klawiatury".

Reply to
PiotrP

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.