Foto z modelu troche inaczej... :o)

Loading thread data ...

No bardzo fajne zdjęcia !!! Jak uzyskujesz ten efekt - masz jakiś programik do takiego "rozdwajania" fotek ?

Reply to
Piotr Konopka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.